Colofon


De ReliCanon vertelt de Nederlandse religieuze en ideologische geschiedenis en de herkomst van de Nederlandse identiteit.

Samenstelling, teksten en realisatie: Ronald Swensson (klik hier voor zijn LinkedIn profiel).

Voor vragen of opmerkingen over de ReliCanon kunt u mailen naar: info@relicanon.nl

De ReliCanon en de religieus-filosofische bibliotheek zijn tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Sellingnet Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds staat neutraal tegenover godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. Met de ReliCanon wil ze slechts bijdragen aan het maatschappelijk debat.

Wilt u de ReliCanon opnemen in een leerplan en deze eventueel aanpassen of uitbreiden? Dat kan! De ReliCanon is gemaakt met behulp van het gratis te gebruiken Timeline JS. Indien u een Google Account heeft dan kunt u een kopie van het ReliCanon spreadsheet maken. Nadat u het ReliCanon spreadsheet heeft aangepast, kunt u deze in Timeline JS gebruiken. Het is toegestaan alle informatie op deze website te gebruiken en te distribueren onder de volgende Creative Commons Licentie: Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.