Colofon

De ReliCanon vertelt de Nederlandse religieuze en ideologische geschiedenis en de herkomst van de Nederlandse identiteit.

Samenstelling, teksten en realisatie: Ronald Swensson (klik hier voor zijn LinkedIn profiel).

Voor vragen of opmerkingen over de ReliCanon kunt u mailen naar: info@relicanon.nl

De ReliCanon en de religieus-filosofische bibliotheek zijn tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Sellingnet Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds staat neutraal tegenover godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. Met de ReliCanon wil ze slechts bijdragen aan het maatschappelijk debat. T: 074 711 02 62 E: info@sellingnet.nl W: stimuleringsfonds.sellingnet.nl

Het is toegestaan alle informatie op deze website te gebruiken en te distribueren onder de volgende Creative Commons Licentie:

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.