Bibliotheek


Onderstaande boeken uit de Bibliotheca Mysticorum Selecta (BMS) kunnen in bruikleen worden gegeven t.b.v. onderwijsprojecten, mail naar: info@relicanon.nl. Het terrein dat de Bibliotheca Mysticorum Selecta (BMS) bestrijkt, is de zogenoemde Christelijke theosofie. Dit filosofisch-religieus gedachtegoed ontstaat aan het het eind van de 16e eeuw, maar de wortels gaan terug tot in de tweede eeuw na Christus. Lees verder.

¤

De collectie wordt opgebouwd door An van Bommel en Ronald Swensson. De boeken zijn gecatalogiseerd door Stan Swensson in het kader van zijn maatschappelijke stage.