De ReliCanon bestaat uit 12 thema's met in totaal zestig onderwerpen verdeeld over vier tijdsgewrichten. 
Onderstaand treft u de zestig onderwerpen aan met een link naar de betreffende Wikipedia-pagina(1).

Oudheid (4 thema's en 20 onderwerpen) 

1. Het Oude Testament en de overgeleverde verhalen van het Joodse volk (6 onderwerpen) 

2. De antieke filosofie en de invloed op ons huidige denken (3 onderwerpen) 
3. Jezus van Nazareth en de boodschap van verlossing (7 onderwerpen) 

4. Het vroege Christendom (4 onderwerpen)

Middeleeuwen (2 thema's en 8 onderwerpen) 

5. De Profeet Mohammed en de Islam(2) (5 onderwerpen) 
6. Christelijke mystiek in de Middeleeuwen (3 onderwerpen) 

Renaissance en Reformatie (3 thema's en 16 onderwerpen) 

7. Renaissance filosofie en de herontdekking van de oudheid (4 onderwerpen)
8. Reformatie en het Protestantisme in Nederland (8 onderwerpen) 
9. Opnieuw opzoek naar het ware geloof (4 onderwerpen)

(Vroeg) Moderne Tijd (3 thema's en 16 onderwerpen) 

10. De Verlichting en het onwrikbaar geloof in de rede (3 onderwerpen)

11. Democratie, kerkscheuring en verzuiling (4 onderwerpen)

12. Geloven in de 20e eeuw (9 onderwerpen)

(1) De verwijzende Wikipedia-pagina's zijn op juistheid en volledigheid gecontroleerd. In een aantal gevallen dat de juistheid en/of volledigheid ernstig tekort schoot - bijvoorbeeld de pagina over de Nadere Reformatie (onjuist) of over de Christelijke theosofie (niet volledig) - is een andere verwijzing opgenomen.

(2) In Nederland is 4,9% van de bevolking Islamitisch, 1,5% Hindoeïstisch, 0,4% Boeddhistisch en 0,3% Joods. Gezien de omvang van de Moslimgemeenschap in Nederland is het thema 'De Profeet Mohammed en de Islam' in de ReliCanon opgenomen. Overige cijfers: Katholicisme 24,3%, Gereformeerd Protestantisme en Lutheranisme 13,3% en overige Christelijke kerkgenootschappen 3,1%. Cijfers 2012-2014 bron: CBS / Wikipedia / WRR / KASKI / internet

(3) In alle geledingen van de samenleving wordt geklaagd over de groeiende verhuftering. Het tast de sociale cohesie aan en overschaduwt onze gemeenschappelijke waarden en normen die we in Nederland al eeuwen nastrevenswaardig vinden. De verhuftering is onmiskenbaar door Pim Fortuyn op de agenda gezet toen hij zijn intrede deed in de politiek. Binnen dit kader heeft het Stimuleringsfonds een aantal Hufterposters ontwikkeld.