De ReliCanon vertelt de Nederlandse religieuze en ideologische geschiedenis en de herkomst van de Nederlandse identiteit.
Samenstelling, teksten en realisatie: Ronald Swensson (klik hier voor zijn LinkedIn profiel).
Foto omslag: H.H. Petrus en Pauluskerk (De Papegaai) in de Kalverstraat te Amsterdam.
Voor vragen of opmerkingen over de ReliCanon kunt u mailen naar: info@relicanon.nl

De ReliCanon en de religieus-filosofische bibliotheek zijn tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Sellingnet Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds staat neutraal tegenover godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. Met de ReliCanon wil ze slechts bijdragen aan het maatschappelijk debat. 

Sellingnet geeft training, coaching en advies en Sellingnet's expertise is het verbeteren van de commerciële slagkracht van organisaties in complexe verkoopomgevingen in handel, industrie, dienstverlening en retail. Binnen het kader van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) stimuleert Sellingnet jaarlijks ondernemende, culturele en sociaal-maatschappelijke projecten. Voor meer informatie over de projecten die Sellingnet ondersteunt, klikt u hier.

Sellingnet Stimuleringsfonds 
T: 074 711 02 62 

Het is toegestaan alle informatie op deze website te gebruiken en te distribueren onder de volgende Creative Commons Licentie:Creative Commons-Licentie
De inhoud van deze website valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.