De ReliCanon vertelt de Nederlandse religieuze en ideologische geschiedenis en de herkomst van de Nederlandse identiteit.
Samenstelling, teksten en realisatie: Ronald Swensson (klik hier voor zijn LinkedIn profiel).
Foto omslag: H.H. Petrus en Pauluskerk (De Papegaai) in de Kalverstraat te Amsterdam.
Voor vragen of opmerkingen over de ReliCanon kunt u mailen naar: info@relicanon.nl

De ReliCanon en de religieus-filosofische bibliotheek zijn tot stand gekomen dankzij een bijdrage van het Sellingnet Stimuleringsfonds. Het Stimuleringsfonds staat neutraal tegenover godsdienstige, levensbeschouwelijke en politieke stromingen. Met de ReliCanon wil ze slechts bijdragen aan het maatschappelijk debat. 

Sellingnet Stimuleringsfonds 
T: 074 711 02 62 

Het is toegestaan alle informatie op deze website te gebruiken en te distribueren onder de volgende Creative Commons Licentie:
De inhoud van deze website valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.