Onderwijs

(1) We zoeken een student of een vrijwilliger die alle onderwijsprojecten op het gebied van burgerschapseducatie - en dan met name voor het domein 'identiteit' - en lesplannen met betrekking tot de thema's in de ReliCanon wil inventariseren en op deze pagina wil presenteren.

(2) Verder zoeken we studenten die onderzoek willen verrichten naar 'de Nederlandse identiteit' (zoals het begrip globaal is gedefinieerd op de pagina 'Informatie' van de ReliCanon website). Het onderzoek moet in praktische zin een concept voor een 'oranje boekje over onze Nederlandse identiteit' opleveren.

(3) Ook zoeken we studenten of vrijwilligers die interactieve tentoonstellingen willen ontwikkelen op basis van de thema's in de ReliCanon. De doelgroep voor de tentoonstellingen zijn kinderen van 10 tot 14 jaar en het onderzoeken, ontdekken, discussiëren en zelfsturend leren dienen hierbij centraal te staan. Onderdeel van een tentoonstelling is een docentenhandleiding en materiaal voor het digiboard. In een tentoonstelling kunnen boeken uit de religieus-filosofische bibliotheek worden opgenomen.

(4) Tot slot zoeken we vrijwilligers die lezingen voor volwassenen willen ontwikkelen (en geven) afgestemd op de inhoud van de ReliCanon.

Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@relicanon.nl

[Pagina in ontwikkeling]