Jonge Burgers De website helpt leraren, coördinatoren, teamleiders en schooldirecteuren bij het vormgeven van burgerschap op school. Er worden diverse instrumenten aangeboden om planmatig een eigen invulling te geven aan burgerschap met praktijkvoorbeelden van scholen die volop werken aan burgerschap. Projectuitvoerder: SLO. 

Christelijke theosofie Aan het begin van de 17e eeuw zien we de Christelijke theosofie in Duitsland ontstaan als bakermat van de Europese esoterie. De Christelijke theosofie heeft zowel op de kunsten alsook op het geestelijk leven een grote invloed in Nederland gehad en is daarom als onderwerp in de ReliCanon opgenomen. Over Christelijke theosofie is op het internet echter betrekkelijk weinig te vinden (ook Wikipedia laat het hier afweten) vandaar dit project. Doel van het project is deze geestelijke stroming te beschrijven en een overzicht van boeken (in Google books te bekijken) van auteurs te geven die de Christelijke theosofie hebben beïnvloed ('Ad fontes') of onderdeel van deze stroming zijn. Projectuitvoerder: ReliCanon.

Onderwijs en burgerschap Binnen het project Grip op burgerschap worden de mogelijkheden onderzocht om met behulp van een buitenschoolse burgerschapsactiviteit te werken aan burgerschap met leerlingen. De focus ligt dus niet in de eerste plaats op zaken als politieke participatie of de school als oefengemeenschap, die ook wel onder burgerschap vallen. Kennismaken met onbekende anderen uit de buurt, oefenen van sociale vaardigheden en leren nadenken over jezelf in de wereld zijn voorbeelden van doelen waaraan het project wil werken door middel van de buitenschoolse burgerschapsactiviteit. Projectuitvoerders: PC Hogeschool Marnix Academie in Utrecht, Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Aanpassen ReliCanon
De ReliCanon kan een uitstekend instrument zijn voor burgerschapseducatie en lessen levensbeschouwing in zowel het basis- en voortgezet onderwijs alsook in het cursorisch (volwassenen)onderwijs. Wilt u de ReliCanon hiervoor aanpassen of uitbreiden? Dat kan! De ReliCanon is gemaakt met behulp van het gratis te gebruiken Timeline JS. Indien u een Google Account heeft dan kunt u een kopie van het ReliCanon spreadsheet maken. Nadat u het ReliCanon spreadsheet heeft aangepast, kunt u deze in Timeline JS gebruiken. Het is toegestaan de ReliCanon te wijzigen en te distribueren onder de volgende voorwaarden (klik hier). Projectuitvoerder: ReliCanon

[Pagina in ontwikkeling]
(1) We zoeken een student of een vrijwilliger die alle onderwijsprojecten op het gebied van burgerschapseducatie - en dan met name voor het domein 'identiteit' - en lesplannen met betrekking tot de thema's in de ReliCanon wil inventariseren en op deze pagina wil presenteren. 
(2) Verder zoeken we studenten die onderzoek willen verrichten naar 'de Nederlandse identiteit' (zoals het begrip globaal is gedefinieerd op de pagina 'Informatie' van de ReliCanon website). Het onderzoek moet in praktische zin een concept voor een 'oranje boekje over onze Nederlandse identiteit' opleveren.
(3) Ook zoeken we studenten of vrijwilligers die interactieve tentoonstellingen willen ontwikkelen op basis van de thema's in de ReliCanon. De doelgroep voor de tentoonstellingen zijn kinderen van 10 tot 14 jaar en het onderzoeken, ontdekken, discussiëren en zelfsturend leren dienen hierbij centraal te staan. Onderdeel van een tentoonstelling is een docentenhandleiding en materiaal voor het digiboard. In een tentoonstelling kunnen boeken uit de religieus-filosofische bibliotheek worden opgenomen. 
(4) Tot slot zoeken we vrijwilligers die lezingen voor volwassenen willen ontwikkelen (en geven) afgestemd op de inhoud van de ReliCanon. 

Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@relicanon.nl